Warsztaty ekologiczne w szkołach i podczas spotkań z mieszkańcami
foto: Dagmara Hirsz

Gmina Piaseczno realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Myśl globalnie – segreguj lokalnie”.

Celem kampanii jest pokazanie mieszkańcom jak duże znaczenie ma jednostkowe działanie każdego z nas – zarówno przy prawidłowej segregacji odpadów, jak i ograniczaniu ich wytwarzania.
Należy pamiętać, iż segregacja odpadów to ważny element recyclingu, mający bezpośredni wpływ na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Mniej opadów na składowiskach, to mniejsze koszty dla nas i środowiska. Ponadto wysegregowane odpady to świetny surowiec do recyclingu – dzięki niemu zmniejszamy zużycie surowców naturalnych. Segregując odpady mamy więc bezpośredni wpływ na poprawę warunków do życia ludzi, roślin i zwierząt.

Spotkania z seniorami

W ramach w/w kampanii rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami w Klubach Seniora. Podczas spotkań wykorzystywane są prezentacje multimedialnej. Mieszkańcy mogą też samodzielnie wykonać ekologiczne środki czystości z ogólnodostępnych składników znajdujących się praktycznie w każdym domu czy mieszkaniu, takich jak: soda, kwasek cytrynowy, woda czy ocet.

Warsztaty ekologiczne w szkołach i podczas spotkań z mieszkańcami
foto: Dagmara Hirsz

Uczestnicy spotkań mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą segregacji i recyklingu, poznać zalety kompostowania bioodpadów i przekonać się, że idea „less waste” oraz ekologiczny styl życia to kierunek, który warto propagować na co dzień. Warto wiedzieć, że idea ta nie wiąże się z wyrzeczeniami, jak również nie generuje dodatkowych nakładów finansowych a wręcz przeciwnie, pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Warsztaty w szkołach

W lutym br. rozpoczęły się także warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych. Na chwilę obecną zajęcia realizowane są w klasach I-IV. Warsztaty podzielone są na dwie części. Pierwsza – teoretyczna podczas której instruktor omawia zasady segregacji odpadów, prezentuje eko – znaki oraz przybliża zagadnienia takie jak recykling czy idea „less waste”. Zdobytą wiedzę dzieci mogą wykorzystać biorąc udział w części drugiej tj. ekologicznych grach „Twister” oraz „Eko Bohater”.

Warsztaty ekologiczne w szkołach i podczas spotkań z mieszkańcami
foto: Dagmara Hirsz

Uczniowie podczas warsztatów nie tylko zdobywają wiedzę, ale i doskonale się bawią rozwijając umiejętność pracy zespołowej oraz bezpośredniej interakcji po długim okresie izolacji w domach.