W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania na naszym terenie pierwszych organizacji sportowych. Jest to okazja, aby przypomnieć bogatą historię klubów sportowych oraz ludzi tworzących środowisko sportowe w naszej gminie. Więcej informacji: Rok Sportu w gminie Piaseczno. #100latpiaseczyńskiegosportu