WESOŁE NUTKI – RYTMIKA

3438

Wiek: 2 – 4 lata

Zajęcia muzyczno-ruchowe przygotowują dzieci do lepszego
funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Poprzez śpiew,
taniec, grę na instrumentach, ćwiczenia ruchowe i zabawy przy muzyce dzieci
wzbogacają zasób słów, ćwiczą pamięć, uczą się poprawnej dykcji, rozwijają
koordynację słuchowo-ruchową.

Prowadząca: Urszula Wardziak – Antczak

Od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi w
Warszawie i w Piasecznie. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w
klasie fortepianu i rytmiki, kontynuując edukację muzyczną na kierunku
muzykologia.

Źródło: Przystanek Kultura : WESOŁE NUTKI – RYTMIKA