Więcej zieleni na rynku i skwerze

2145
zieleń rynek wizualizacja. Na grafice drzewa i ludzie na rynku.
wizualizacja UMiG Piaseczno

Gmina Piaseczno rozstrzygnęła przetarg na wykonanie nowych nasadzeń w centrum miasta. Nowe drzewa i rabaty pojawią się niebawem na placu Piłsudskiego oraz na skwerze w sąsiedztwie zmodernizowanej remizy OSP.

Piaseczyński rynek zyskał nowe oblicze w 2010 roku. Został zagospodarowany w standardzie, który wówczas dominował nie tylko Polsce, ale też w innych krajach Europy. Dziś, kiedy wzrosła świadomość wyzwań klimatycznych – również dzięki doświadczaniu skutków zmian klimatycznych w postaci fali upałów czy gwałtownych burz i nawałnic – przestrzenie miejskie projektuje się tak, by minimalizować skutki tych zmian. Gmina Piaseczno projektując nowe drogi czy przestrzenie publiczne, zwraca szczególną uwagę na aspekty ekologiczne. Sadzimy coraz więcej drzew, które mają zapewniać cień i poprawiać jakość powietrza. Drzewa i niska zieleń wzdłuż dróg mają dodatkowo zapewniać retencję części wód opadowych.

Nowe drzewa na miejskim rynku

W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, ale też oczekiwania mieszkańców, od blisko dwóch lat pracowaliśmy nad projektem nowych nasadzeń na placu Piłsudskiego. Zadanie to jest sporym wyzwaniem ze względu na bardzo dużą ilość infrastruktury podziemnej zlokalizowanej pod płytą rynku. Projekt nasadzeń musiał również zatwierdzić Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Drzewa posadzone pod koniec 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjęły się, dlatego wiemy, że są szanse na skuteczne posadzenie kolejnych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W ramach projektowanej zieleni planowane jest nasadzenie drzew nawiązujących do istniejących gatunków. Będą to platany i głogi – łącznie 18 drzew. Stawiamy na platany między innymi dlatego, że są to drzewa szybko rosnące, a tym samym dobrze zacieniające. Drzewa ze względu na specyficzne podłoże będą sadzone z zastosowaniem specjalnych technik. Zastosowane zostaną ekrany ochronne, system antykompresyjny oraz dodatkowo system napowietrzająco-nawadniający. Te rozwiązania umożliwiają roślinom funkcjonowanie i rozwój nawet pośród sąsiadującego utwardzonego terenu oraz dużej liczby sieci i mediów przebiegających przez plac. Oprócz drzew posadzimy także niską roślinność trawiasto-bylinową i róże. W ramach inwestycji wykonana zostanie również rekompozycja rabaty wzdłuż ulicy Warszawskiej, aby umożliwić wgląd na wszystkie elewacje okalające rynek. Rośliny, które będą wymagały przesadzenia, zostaną posadzone w innym miejscu publicznym na terenie gminy.

zieleń rynek wizualizacja. Na grafice drzewa i ludzie.
wizualizacja UMiG Piaseczno

Elementy małej architektury, w tym ławki, zostaną ustawione tak, by umożliwić mieszkańcom odpoczynek w cieniu.

Galeria, muzeum i zieleń

W ramach tej samej inwestycji zmieni się oblicze placu na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej. Przekształcenie betonowego placu w przyjazny skwer z drzewami, rabatami i małą architekturą to ostatni element modernizacji tego fragmentu miasta. W sąsiedztwie zmodernizowanego budynku dawnej remizy OSP, która stanie się siedzibą galerii sztuki, powstanie estetyczny pasaż, którym będzie można dojść do ratusza, kościoła św. Anny czy Muzeum Piaseczna, które będzie się mieścić w Starej Plebanii.

wizualizacja - skwer Jana Pawła II/Puławska. Na grafice wizualizacja z drzewami i ludźmi.
Nasadzenia mają się pojawić m.in. na skwerze obok zabytkowej remizy OSP / wizualizacja UMiG Piaseczno

W rejonie skweru obok dawnej OSP planujemy posadzenie 15 drzew liściastych oraz wysokich i niskich krzewów.

– Dzięki temu nie tylko powstanie nowy zielony punkt na mapie miasta, ale też, na skutek zmniejszenia betonowej powierzchni placu, zwiększy się retencja wód deszczowych, a samo centrum miasta nie będzie się tak intensywnie nagrzewać – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz. Rośliny, podobnie jak w przypadku placu Piłsudskiego, będą sadzone tak, aby warunki, w których będą bytować, umożliwiły im rozwój i prawidłowy wzrost. Kilka dodatkowych drzew pojawi się też w sąsiedztwie ratusza. Nasadzenia są zaprojektowane tak, aby nie zmniejszyć równocześnie przestrzeni do parkowania.

– Bez wątpienia galeria, w której mają być prezentowane prace Józefa Wilkonia, a także Muzeum Piaseczna przyciągną do centrum nie tylko mieszkańców, lecz również gości spoza naszej gminy. Zależy nam na tym, żeby zarówno same zmodernizowane zabytkowe budynki, jak i ich otoczenie stały się wizytówką Piaseczna, a jednocześnie zachęcały mieszkańców do spędzenia czasu w centrum miasta – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Piaseczno odNowa logo