Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

216
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór w ramach Programu Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. To pilotażowy program mający na celu aktywizację i rozwój kobiet w środowisku wiejskim.

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnie społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich. Na realizację programu przeznaczono 1 mln zł, dla jednego projektu maksymalne wsparcie to 5 tys zł. W ramach konkursu można starać się o środki na zakup np.: sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego, czy strojów ludowych. Wnioski można składać od 17 lutego do 20 marca 2020 r.

Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.mazovia.pl