MRG dla klimatu. Na zdjęciu kilkanaście osób siedzi w kręgu.
Szkolenie MRG / foto Łukasz Wyleziński

Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu “Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu” zostało poświęcone omówieniu działań proklimatycznych realizowanych przez gminę oraz przygotowaniu młodych radnych do przeprowadzenia audytu klimatycznego w szkołach.

Na początku listopada Młodzieżowa Rada Gminy (MRG) rozpoczęła realizację projektu, na który Gmina Piaseczno pozyskała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podczas drugiego spotkania w dniu 27 listopada 2023 r. młodzież miała okazję dowiedzieć się o proklimatycznych działaniach gminy podejmowanych w ramach ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy zarządzania energią, a także wyzwaniami, które niesie ze sobą zmieniający się klimat.

Przedstawiciele Fundacji Civis Polonus omówili z kolei z młodzieżowymi radnymi metody przeprowadzenia audytu klimatycznego. Kolejne spotkanie z młodzieżą zostało zaplanowane na 8 grudnia 2023 r. Wezmą w nim udział również przedstawiciele szkół, które wyraziły gotowość współpracy i zgłosiły do audytu klimatycznego swojej placówki.

W oparciu o zebrane dane oraz gminną naradę klimatyczną Młodzieżowa Rada Gminy planuje przygotować inicjatywę uchwałodawczą, zawierającą propozycje realnych, pozytywnych rozwiązań w obszarze polityki klimatycznej gminy. Złożenie wniosku w tej sprawie do Rady Miejskiej w Piasecznie planowane jest wiosną przyszłego roku.

Mazowsze dla młodzieży logo