Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowości Piaseczno Lamina – uchwała nr 1415/LXXV/2023

217

Piaseczno, 29 listopada 2023 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
UiA.6721.13.1.2017.AA
OBWIESZCZENIE
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z ich treścią
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowości Piaseczno Lamina – uchwała nr 1415/LXXV/2023