Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 156/1 obręb 11 miasto Piaseczno

119

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 156/1 obręb 11 miasto Piaseczno