Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 441, 440 obręb Jazgarzew

210

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 441, 440 obręb Jazgarzew