Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 39 obręb 78 m. Piaseczno

234

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 39 obręb 78 m. Piaseczno