Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 9/12 obręb 12 m. Piaseczno

246

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 9/12 obręb 12 m. Piaseczno