Wykaz części nieruchomości będących własnością Gminy Piaseczno przeznaczonych do wynajęcia tj. dz. 3/20, 228, 227 obręb 3 miasto Piaseczno

256

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będących własnością Gminy Piaseczno przeznaczonych do wynajęcia tj. dz. 3/20, 228, 227 obręb 3 miasto Piaseczno