piaseczyńskie podwórka - wystawa. Na zdjęciu plansze z wystawą.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przygotowali ciekawe koncepcje zagospodarowania podwórek w centrum Piaseczna. Można je obejrzeć na wystawie prezentowanej na pl. Piłsudskiego obok ratusza.

Wystawa to kolejny efekt współpracy gminy z Politechniką Warszawską. Tym razem studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej podczas warsztatów projektowych “ULEPSZANIE MIASTA – MIASTO MOJE A W NIM …. PIASECZYŃSKIE PODWÓRKA” przygotowali koncepcje architektoniczne zagospodarowania piaseczyńskich podwórek w centrum miasta.

– Są to abstrakcyjne koncepcje, które stanowią impresję na temat możliwości zagospodarowania przestrzeni pomiędzy istniejącymi zabudowaniami – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Oczywiście nie uwzględniają własności gruntów czy obecnego stanu podwórek. Ale są ciekawą inspiracją dla zagospodarowania przestrzeni wspólnych w takich miejscach.

Przygotowane przez młodych architektów rozwiązania należy traktować jako jedną z możliwych, przyszłościowych wizji tej części miasta, stanowiącą inspirację do zmian, a nie projekt realizacyjny. Koncepcje te pokazują różne warianty zagospodarowania wnętrz kwartałów, uzupełnienia zabudowy z założeniem otwarcia podwórzy dla większej grupy użytkowników, wprowadzenia tam urządzeń terenowych i kubaturowych sprzyjających rozwojowi lokalnych aktywności, spędzaniu czasu na świeżym powietrzu a przede wszystkim integracji mieszkańców.

W ramach warsztatów studenci opracowali koncepcje dla trzech podwórek:
⇒ w kwartale pomiędzy ulicami Warszawską – Młynarską – Puławską – Chyliczkowską,
⇒ w kwartale pomiędzy ulicami Nadarzyńską – Kościuszki – Wschodnią – Kilińskiego,
⇒ w kwartale pomiędzy ulicami Kościuszki – Sienkiewicza – Czajewicza – Nadarzyńską.

Koncepcje studentów można obejrzeć na wystawie, która będzie prezentowana na placu Piłsudskiego w sąsiedztwie ratusza w dniach 9-18 grudnia 2022 r.

Miesiąc później, 17 stycznia 2023 roku o godzinie 18.00, zapraszamy na dyskusję publiczną na temat zaprezentowanych koncepcji. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Więcej informacji: Piaseczyńskie podwórka w wizji studentów Politechniki Warszawskiej.