Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 7/53 obręb 10 miasto Piaseczno

70

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 7/53 obręb 10 miasto Piaseczno