Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 97 obręb 41 miasto Piaseczno

63

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 97 obręb 41 miasto Piaseczno