Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 2/1, 2/4, 2/6 obręb 33 miasto Piaseczno

174

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 2/1, 2/4, 2/6 obręb 33 miasto Piaseczno