Zapchana studzienka? Dajcie nam znać – będziemy interweniować!

890
Ilustracja. Zapchana studzienka? Dajcie nam znać będziemy interweniować!

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. dbają o prawidłowy stan techniczny kanalizacji deszczowej. Odpowiednie służby regularnie dokonują przeglądów technicznych i czyszczą studzienki na bieżąco.

Ostatnie ulewy spowodowały, że dużo zanieczyszczeń spłynęło na ulice. Podczas szczególnie intensywnych opadów, ilość ścieków deszczowych dopływających do obiektów eksploatowanych przez przedsiębiorstwo przekracza nawet kilkukrotnie ilość ścieków odnotowywaną przy pogodzie bezopadowej. Wówczas przepompownie wypełniają się po brzegi i nie są w stanie nadążyć z przesyłem nieczystości. W przypadku deszczy nawalnych problemem staje się dodatkowo silny wiatr, który powoduje nagromadzenie na ulicach liści i gałęzi, blokujących kratki oraz wpusty uliczne. Utrata ich drożności sprawia, że deszcz gromadzi się na ulicach i chodnikach, nie mając ujścia.

Dlatego ważne jest, jeżeli widzą Państwo, że studzienka wymaga pilnego czyszczenia prosimy o zgłaszanie tego faktu na całodobową infolinię urzędu pod numer (22) 701 75 01 lub przez mobilną aplikację urzędu Mobile Alert.