Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz.ewid. nr 3/12 obręb 3 miasto Piaseczno

130

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz.ewid. nr 3/12 obręb 3 miasto Piaseczno