Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz.ewid. nr 50 obręb 20 miasto Piaseczno

223

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz.ewid. nr 50 obręb 20 miasto Piaseczno