Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Piaseczno przeznaczony do oddania w użyczenie.

1512

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Piaseczno przeznaczony do oddania w użyczenie.