Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do oddania w użyczenie tj. dz. 11/6, 23/9, 28/3, 29/9, 29/7, 30/17, 23/7, 30/20, 26/6 obręb 20 miasto Piaseczno oraz dz. 10/41, 10/42, 45 obręb 39 miasto Piaseczno

74

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do oddania w użyczenie tj. dz. 11/6, 23/9, 28/3, 29/9, 29/7, 30/17, 23/7, 30/20, 26/6 obręb 20 miasto Piaseczno oraz dz. 10/41, 10/42, 45 obręb 39 miasto Piaseczno