Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 posadowionego na działce nr 21/31 obręb 15 miasto Piaseczno

676

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 posadowionego na działce nr 21/31 obręb 15 miasto Piaseczno