Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 315/21 obręb Wólka Kozodawska

307

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 315/21 obręb Wólka Kozodawska