Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 33/16 obręb 18 miasto Piaseczno

184

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 33/16 obręb 18 miasto Piaseczno