Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 529/8, 530/2, 696/2 obręb Bogatki, dz. 12/1 obręb Robercin, dz. 37/1 obręb Jesówka, dz. 3/21 obręb 32 miasto Piaseczno, dz. 12/17 obręb 29 miasto Piaseczno, dz. 353/3 obręb 24 miasto Piaseczno

171

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 529/8, 530/2, 696/2 obręb Bogatki, dz. 12/1 obręb Robercin, dz. 37/1 obręb Jesówka, dz. 3/21 obręb 32 miasto Piaseczno, dz. 12/17 obręb 29 miasto Piaseczno, dz. 353/3 obręb 24 miasto Piaseczno