Wyłożenie projektu MPZP – Siedliska Etap I – UiA.6721.10.1.2021.MKR – 30.11.2023 – 22.12.2023

178

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wyłożenie projektu MPZP – Siedliska Etap I – UiA.6721.10.1.2021.MKR – 30.11.2023 – 22.12.2023