Piaseczno w pierwszej piątce Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023

1137
Piaseczno z lotu ptaka
Piaseczno z lotu ptaka / foto Piotr Michalski

Piaseczno znalazło się w gronie pięciu najlepszych gmin miejsko-wiejskich w III Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z GUS.

Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w różnych regionach Polski. W tym roku po raz trzeci FRDL we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie zorganizowała Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Ranking w oparciu o 16 wskaźników

Podstawą stworzenia rankingu była analiza danych dotyczących szesnastu wskaźników obejmujących sfery gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, czyli de facto zrównoważony rozwój danej jednostki samorządu. Pod uwagę brane były m.in. dochody budżetu gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2020–2022, ale też wskaźnik zadłużenia, wydatki na oświatę, kulturę czy ochronę powietrza i klimatu. Istotne były też: saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy procent powierzchni gminy objęty mpzp.

W III Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego Piaseczno zajęło piąte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas gminy Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów oraz Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowy regulamin rankingu dostępny na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.