Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”

1702

Projekt realizowany w Gimnazjum w Zalesiu Górnym od września 2014r do czerwca 2015r. W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, matematyka) oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowany był głównie w szkole – gdzie odbywały się zajęcia. Projekt umożliwia pracę z uczniami z wykorzystaniem nowych technik elektronicznych, ale również w terenie i na wycieczkach zaplanowanych w ciągu roku szkolnego. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Torunia i wyprawa do Planetarium, wizyta w stacji uzdatniania wody, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, gdzie młodzież mogła odbyć 2-godzinne zajęcia indywidualne (pracownia chemiczna i fizyczna – optyka) oraz wyjazd do miejscowości Belsk pod Grójcem, do zakładu produkcyjny firmy Ferrero, w którym uczniowie mogli obserwować linię technologiczną i poznać proces produkcji wyrobów czekoladowych.

W ramach projektu uczniowie wzięli również udział w ogólnopolskim konkursie pod patronatem władz lokalnych, którego tematem były „Elektrownie wiatrowe”. Uczniowie z Zalesia Górnego zdobyli nagrody w kategoriach: moc wiatraka i wykonanie wiatraka.
Realizacja projektu umożliwiła także zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Pogram realizowany w latach 2014-2015.
Całkowity koszt projektu 24 510,00 zł
Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych

Projekt realizowany przez Gminę Piaseczno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.