Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach Upplands-Vasby i Piaseczno

1997

Projekt „Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach Upplands-Vasby i Piaseczno” realizowany był przez Gminę Piaseczno w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli).

W tygodniowym wyjeździe szkoleniowym do Szwecji brało udział dziesięciu nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą. Szkolenie zostało poprzedzone przygotowaniem kulturowym i językowym w kraju. W ramach projektu uczestnicy otrzymali pomoce naukowe i dydaktyczne. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń z pracownikami tamtejszych instytucji edukacyjnych. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu po powrocie zrealizowali z uczniami projekty edukacyjne przygotowane we współpracy z nauczycielami szwedzkimi.

Pogram realizowany w latach 2014-2015.
Całkowity koszt projektu 69 926,99zł.
Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.