Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach

7531

· Przygotowujemy przedszkola do uruchomienia zajęć opiekuńczych
· Dyrektorzy do poniedziałku 4.05 zrobią diagnozę zapotrzebowania na miejsca
· Szczegóły dotyczące funkcjonowania przedszkoli zostaną umieszczone 5 maja na stronie Gminy Piaseczno, a także na każdej ze stron internetowych poszczególnego przedszkola.

24 kwietnia została podjęta przez rząd decyzja o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli i szkół do 24 maja. W komunikacie z dnia 29 kwietnia przedstawiono II etap łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem, który daje jednak możliwość uruchomienia przedszkoli oraz żłobków od 6 maja w reżimie sanitarnym.
– Zdajemy sobie sprawę, że część z rodziców znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż musi wrócić do pracy. Chcemy im to ułatwić, dlatego skorzystamy z możliwości i przygotujemy nasze placówki na przyjęcie tych dzieci, dla których rodzice nie mogą zorganizować opieki – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Diagnoza zapotrzebowania

W pierwszym kroku dyrektorzy gminnych przedszkoli zrobią rozeznanie jakie jest zapotrzebowania i dla ilu dzieci należy zorganizować zajęcia opiekuńcze. Po analizie podjęta zostanie decyzja o ilości uruchomionych oddziałów od 6 maja. Wstępne wytyczne są rygorystyczne, a zorganizowanie zajęć opiekuńczych w sposób bezpieczny dla dzieci i personelu zostało scedowane na Dyrektorów oraz organ prowadzący. – To dla nas wyzwanie i choć czasu na organizację mamy niewiele to postaramy się zachowując procedury bezpieczeństwa sprostać potrzebom rodziców – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

Procedury bezpieczeństwa

Czekając na konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i organizacji tych zajęć przygotowujemy procedury wewnętrzne, które będą obowiązywać we wszystkich gminnych placówkach
· Przed wejściem do obiektu zostaną umieszczone dozowniki do dezynfekcji rąk.
· Każdego dnia wszystkie dzieci i pracownicy przy wejściu będą mieli mierzoną temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
· Będziemy starali się aby zajęcia były prowadzone w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo.
· Z sal zostaną usunięte przedmioty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować.
· Pracownicy obsługi oraz nauczyciele zostaną zapatrzeni w środki ochrony osobistej.

Pytania i dylematy

– Procedura, procedurą, mamy jednak wiele obaw i rozterek – nie ukrywa wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Jak w przypadku 3-5 latków zachować pomiędzy dziećmi nakazane odległości? Co z używaniem sprzętów i zabawek? Jak często je dezynfekować i w jaki sposób robić to skutecznie? Po każdym użyciu, czy na koniec dnia? Czy jesteśmy w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom? – Te pytania zadajemy sobie pewnie wszyscy – mówi wiceburmistrz.

Apel do Rodziców

· Jeśli Twoje dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
· Jeśli w domu, w rodzinie jest osoba przebywająca na kwarantannie nie przyprowadzaj nawet zdrowego dziecka do placówki.
· Zaopatrz dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.
· Wyjaśnij dziecku aby nie zabierało do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
· Naucz i przypominaj dziecku o zasadach unikania dotykania oczu, nosa i ust, mycia rąk, niepodawania ręki na przywitanie, nieprzytulania się do Wychowawczyń oraz kolegów i koleżanek.
– Raz jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę i podkreślić, że do przedszkola powinny przyjść tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą w żaden sposób zapewnić opieki– podkreśla Hanna Kułakowska-Michalak.

Przedszkola „upublicznione” i niepubliczne

Gmina Piaseczno nie jest organem założycielskim dla tych placówek, wobec tego dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym każdej placówki będzie samodzielnie podejmowała decyzję na jakich warunkach będzie uruchomiona placówka.

Żłobki

Gmina Piaseczno nie jest ich organem założycielskim, dlatego dyrekcja każdej placówki z osobna będzie samodzielnie podejmowała decyzje czy jest gotowa na jej uruchomienie.