Zakaz używania dmuchaw do liści

276
Od 1 stycznia zakaz używania dmuchaw do liści - foto: Vlad Vasnetsov z Pixabay
Od 1 stycznia zakaz używania dmuchaw do liści - foto: Vlad Vasnetsov z Pixabay

Zakaz ten to jeden z elementów przyjętego we wrześniu 2020 roku programu ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego. Służyć ma ograniczeniu emisji wtórnej czyli tej powstającej przez podmuchy powietrza, unoszące pyły z powrotem do góry. Nowe prawo miejscowe obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Szkodliwa emisja wtórna

Oprócz emisji z kominów domów opalanych paliwem stałym, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji powietrza generowanych przez samochody, ale także przez dmuchawy do liści czy piasku. Rezygnując z używania dmuchaw, przyczyniamy się do poprawy stanu powietrza, którym oddychamy. Drobne cząstki pyłów są niebezpieczne dla zdrowia, gdyż powodują nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia. Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w ciąży, a także osoby z astmą czy chorobą wieńcową. Rezygnacja z dmuchaw to także mniejszy hałas.

Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, wspólnoty, służby, urzędy

Wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 z 8 września 2020 r. zakaz obowiązuje nie tylko wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, ale także wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, służby i instytucje publiczne. Dotyczy zarówno spalinowych jak i elektrycznych typów urządzeń i obejmuje wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem takie jak usuwanie liści, sprzątanie skoszonej trawy czy zamiatanie piachu z chodników.

Komu należy zgłaszać łamanie przepisów?

Zadziałać w sytuacji nieprzestrzegania przepisów może Straż Miejska, do której zgłoszenia kierujemy na nr. tel. 986 lub mail strazmiejska@piaseczno.eu. Instytucją, która interweniuje, gdy przepisy łamią podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Kara za nieprzestrzeganie zakazu określonego w uchwale sejmiku województwa wynosi od 500 do 5000 zł.

Zakaz używania dmuchaw, grafika z portalu www.powietrze.mazovia.pl/
Zakaz używania dmuchaw, grafika z portalu www.powietrze.mazovia.pl/