Zakończenie I kadencji Piaseczyńskiej Rady Seniorów

895
Pożegnanie członków I kadencji Piaseczyńskiej Rady Seniorów
foto: Wydział Spraw Społecznych / UMiG Piaseczno

11 września 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie, odbyło się pożegnanie członków I kadencji Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

PRS Piaseczyńska Rada Seniorów to organ doradczy samorządu Piaseczna. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji senioralnych działających na rzecz społeczności 60+. Formalnie kadencja Rady zakończyła się 6 września, jednak z powodu pandemii skromne podsumowanie i pożegnanie mogło odbyć się dopiero teraz.

– Dziękuję za konstruktywną i owocną współpracę na rzecz piaseczyńskich seniorów – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz – Dzięki wspólnej pracy mogliśmy zrealizować wiele inicjatyw i projektów na rzecz osób starszych. Wasza wyróżniająca się aktywność jest bardzo cenna dla samorządu Piaseczna i mam nadzieję, że będzie kontynuowana – dodał burmistrz.

Pożegnaniom, ciepłym słowom i wspomnieniem pod adresem wybitnie aktywnych seniorów działających na rzecz całej społeczności nie było końca. W imieniu członków PRS za współpracę podziękowała Przewodnicząca Piaseczyńskiej Rady Seniorów Lucyna Domańska-Włodarczyk. – Przez te trzy lata mogliśmy zrobić coś dla innych, poznać wielu wspaniałych ludzi, być dla innych i pomagać burmistrzowi Lisowi, a później burmistrzowi Putkiewiczowi. Jesteście wspaniali – dodała wzruszonym głosem.

Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak podziękowali każdemu z członków PRS osobno, wręczając list gratulacyjny oraz drobny upominek.

– Swoją energią, zapałem i chęcią zmiany otaczającego świata możecie Państwo zawstydzić niejednego trzydziestolatka. Czekam z niecierpliwością na dalszą współpracę – powiedziała Hanna Kułakowska-Michalak I zastępca burmistrza Piaseczna.

– Pierwsza kadencja Piaseczyńskiej Rady Seniorów podniosła poprzeczkę niespodziewanie wysoko, trudno będzie temu sprostać. Dzięki Wam m.in. ruszyła budowa domu dziennego pobytu dla seniorów, ale przede wszystkim moda na seniorów i moda na aktywność wśród seniorów – mówił do odchodzących członków Krzysztof Kasprzycki koordynator ds. senioralnych i inicjator powstania PRS. – To Wy sprawiacie, że wizerunek osób 60+ zmienia się szybciej. Dla mnie jesteście bohaterami swoich czasów – zakończył wzruszony Kasprzycki.

W trakcie uroczystości wręczono również tytuł przyjaciela Piaseczyńskich Seniorów 2020. W tym roku ten wyjątkowy tytuł został przyznany Krzysztofowi Łukaszowi Kasprzyckiemu m.in. za to, że seniorzy czują się zaopiekowani, bo zawsze ma dla nich czas, cierpliwość oraz za wsparcie działań na rzecz seniorów, tym samym integracji środowiska osób starszych. Wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przez Piaseczyńską Radę Seniorów raz w roku jednej osobie za wybitne zasługi na rzecz środowiska osób starszych w Piasecznie. Laureatami tytułu są m.in. Zdzisław Lis oraz Honorata Kucharska.

Strona internetowa Piaseczyńskiej Rady Seniorów: senioralne.piaseczno.eu