Rozbudowana Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie
foto: Marcin Borkowski

Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Millenium 76 w Głoskowie. Symboliczne otwarcie rozbudowanej części szkoły odbyło się 19 lutego 2021 roku.

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne związane z COVID-19, uroczystość odbyła się w ograniczonym składzie. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak, przedstawiciele Rady Miejskiej i Komisji Oświaty Beata Walczak oraz Dorota Kłos, dyrekcja szkoły Ewa Wołynkiewicz i Justyna Jamiołkowska, przedstawiciel rady rodziców szkoły, proboszcz kościoła w Głoskowie Arkadiusz Piotrowski oraz przedstawiciele dzieci uczących się w szkole. Po uroczystym przecięciu wstęgi, dyrekcja szkoły oprowadziła gości po nowej części budynku, w której nauka rozpoczęła się od poniedziałku 22 lutego br.

– Mam wielką satysfakcję z tego, że udało nam się zrealizować rozbudowę tej szkoły, w której miejscowi uczniowie będą mogli w komfortowych warunkach realizować program kształcenia, co z pewnością korzystnie wpłynie na ich rozwój. Nowo otwarty obiekt wraz z boiskiem, jest ważnym elementem w kompleksowym spojrzeniu na edukacyjno-sportowy rozwój naszej gminy – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz.

Inwestycja polegała na częściowej rozbiórce budynku i budowie jego nowej części o powierzchni użytkowej 1 355 mkw., a także na budowie nowego boiska sportowego wraz z odwodnieniem. Dzięki rozbudowie budynku przybyły 2 oddziały przedszkolne z odrębnym wejściem, 5 sal lekcyjnych, w tym pracownie do przedmiotów ścisłych. Powstała również nowa kuchnia i stołówka szkolna przystosowana do obsługi większej liczby uczniów, szatnia, przebieralnie z zapleczem sanitarnym do obsługi hali sportowej, łazienki dla obu pięter oraz gabinety dla nauczycieli i administracji szkoły.

Prace trwały od 2018 roku i miały zakończyć się w terminie do 11 września 2019 r. Niestety we wrześniu 2019 roku znaczne opóźnienia w harmonogramie prac, a w końcu zejście z terenu budowy i pozostawienie go niezabezpieczonym, zmusiły władze gminy do odstąpienia od umowy z firmą Art Global Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Sytuacja ta doprowadziła do nieplanowanego, znacznego przedłużenia się inwestycji. Plac budowy przejął nowy wykonawca: 2K Serwis Sp. z o. o. Sp. k., który na terenie inwestycji zrealizował zarówno prace w zakresie zagospodarowania terenu, jak i prace w zakresie branż elektrycznej, sanitarnej i wykończeniowej w budynku szkoły. Zbudowany został dodatkowy zjazdu z ul. Millenium, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wykonawca wymienił elementy kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu. Przeprowadzono również prace glazurnicze oraz montaż pod konstrukcję sufitów podwieszonych. Na zewnątrz budynku dokończono prace związane z wykonaniem elewacji lekko-mokrej, montażem kanałów wentylacji mechanicznej i wykonaniem instalacji odgromowej.

– Cieszymy się, że pomimo niespodziewanych trudności inwestycja została doprowadzona do końca. Nowa stołówka, część przedszkolna i dodatkowe sale znacznie poprawią funkcjonalność szkoły, co z pewnością wpłynie na komfort nauki i przebywania uczniów w tej szkole. Dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość i wspieranie dyrekcji szkoły w okresie rozbudowy – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Łączny koszt inwestycji to prawie 10,6 mln zł (10 565 154,86 złotych).

Trwają prace w urzędzie nad projektem poprawy bezpieczeństwa ruchu w okolicy szkoły w Głoskowie. Po zakończeniu prac poinformujemy o szczegółach w osobnej informacji.

Rozbudowana Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie
Panorama rozbudowanej szkoły w Głoskowie (wejście główne), foto: Marcin Borkowski
Rozbudowana Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie
Panorama rozbudowanej szkoły w Głoskowie (widok z boku), foto: Marcin Borkowski