Zamówienie na zakup nowego samochodu dla Referatu ZK

421

I W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu spełniającego określone przepisami prawa wymagania w zakresie przewozu minimum pięciu 5 osób.  Proszę o złożenie oferty do dnia 07.06.2022.godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem “samochód dla ZK”, miejsce – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zamówienie na zakup nowego samochodu dla Referatu ZK