Zapytanie ofertowe na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta i Gminy Piaseczno w ramach zadania "System dynamicznej informacji pasażerskiej"

139

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zapytanie ofertowe na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta i Gminy Piaseczno w ramach zadania “System dynamicznej informacji pasażerskiej”