Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Józefosław, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński.

547

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Józefosław, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński.