Świadczenie pieniężne dla osób, które przyjęły uchodźców. Na zdjeciu banknoty o nominale 100 zł.
fot. pixaby.com
Gmina Piaseczno informuje, iż wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostaje tymczasowo zawieszona.
Powyższe spowodowane jest tym, że Wojewoda Mazowiecki nie przekazuje środków finansowych na realizację wypłat wyżej wymienionego świadczenia.

Wypłata świadczeń zostanie niezwłocznie wznowiona po otrzymaniu środków pieniężnych od Wojewody Mazowieckiego.

Gmina Piaseczno realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej dot.  wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienia na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy. Środki na realizację tego zadania zapewnia wojewoda. Do dnia 18 sierpnia 2022 r. do Gminy wpłynęło 2680 wniosków na kwotę 14 137 400,00 zł. Natomiast rozpatrzonych zostało 2151 wniosków i wypłacono wnioskodawcom kwotę 12 003 080,00 zł. Do rozpatrzenia pozostało 529 wniosków. Niestety Wojewoda Mazowiecki od 01.07.2022 r. nie przesłał do Gminy Piaseczno żadnej transzy środków finansowych o które Gmina wnioskowała. Wypłata ww. świadczenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na ten cel.

Tematycznie powiązane: