Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

439

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zaliczana do instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, która wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska w myśl art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków