Zimowe odśnieżanie Piaseczna

1264
Odśnieżarka, pługopiaskarka na ulicach Piaseczna. Odśnieżanie.
foto: Marcin Borkowski

Tydzień rozpoczął się od trudnych warunków pogodowych i drogowych. Na ulice Piaseczna wysłaliśmy pługopiaskarki. Ze względu jednak na zamieć, która potrwać ma kilka dni śnieg będzie dosypywał, a dodatkowo wiatr przesuwa już odgarnięty śnieg.

Ze względu na trudną sytuację mobilizujemy wszystkie siły i pojazdy, które zajmują się odśnieżaniem i oczyszczaniem ulic oraz chodników zarządzanych przez urząd. Apelujemy do kierowców oraz pieszych o ostrożność.

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego. W imieniu urzędu odśnieżaniem zajmuje się firma AG-Complex.

Na ulicach pracują: 4 pługo-posypywarki stosujące mieszankę piaskowo-solną i 4 pługosolarki stosujące NaCl. Natomiast na chodnikach pracują: 3 ciągniki wyposażone w pługi i zamiatarkę oraz 4 brygady ręczne po 5-6 osób każda, łącznie ponad 20 osób.

Na terenie gminy Piaseczno występują drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za część jezdni osiedlowych odpowiadają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, bądź ich właściciele. W związku z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina również o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Przypominamy również, że na właścicielu nieruchomości lub zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych (osiedlowych). Tym samym właściciel nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto pośniegowe. Więcej informacji na ten temat: zimowe oczyszczanie.

Zimowe odśnieżanie Piaseczna. Oczyszczanie chodników ze śniegu.
foto: Marcin Borkowski