Omówienie wyników ankiety dotyczącej Złotokłosu

Studenci Wydziału Architektury z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie podsumowali wyniki ankiety projektu studenckiego, o którym napisaliśmy w informacji: ankieta ZŁOTOKŁOS 100-LECIE POWSTANIA – pomysł na przyszłość i ochronę lokalnej tożsamości.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety (1,90 MB)

Spotkanie prowadził Piotr Kalbarczyk, zawodowo na co dzień urzędnik z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, natomiast w tym przypadku w wolnym czasie w weekendy – nauczyciel na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zajęcia były realizowane w ramach współpracy uczelni z Gminą Piaseczno, z inicjatywy Sołtyski Złotokłosu Ewy Urbańskiej oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie Łukasza Załęskiego.

W ramach prowadzonych zajęć studenci przygotowali ankietę dla mieszkańców Złotokłosu, z prośbą o odpowiedzi dotyczące stricte ich projektów. Miało to na celu zrozumienia potrzeb osób żyjących na co dzień w Złotokłosie i urealnienie przygotowywanych koncepcji. Takie innowacyjne podejście w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami, jest ważne dla zrozumienia środowiska, w którym się projektuje. Wspaniałe prace młodych ludzi bazowały na szczegółowej analizie Złotokłosu, jego osiach widokowych oraz kompozycyjnych, historii miasta-ogrodu, silnych i słabych stronach, możliwościach rozwoju, uatrakcyjnienia czy też poprawy jakości życia i dostępu do usług. Całość projektu jest inspirowana obchodami 100-lecia miasta-ogrodu Złotokłos w 2024 roku.

Efekt pracy studentów, będzie można obejrzeć 15 czerwca 2024 roku w Złotokłosie w ramach wystawy plansz i makiet 3D, udostępnionych na uroczystości uświetniającej oficjalną rocznicę powstania miasta-ogrodu Złotokłos, będącego dziś wsią w granicach administracyjnych gminy Piaseczno.

– Jestem bardzo wdzięczny za niezwykłe zaangażowanie studentów w te ciekawe oraz ważne z punktu widzenia ochrony lokalnej piaseczyńskiej tożsamości projekty koncepcyjne – powiedział burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.

– Dawno nie usłyszałam w ciągu kilku godzin tak dużej ilości ciekawych pomysłów. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda się wprowadzić w życie. Chciałbym podziękować Pani Dziekan Małgorzacie Leszczyńskiej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania / University of Ecology and Management za zaproszenie – wspomina sołtyska Złotokłosu Ewa Urbańska.

Zdjęcia z zajęć ze studentami WSEiZ, podczas których odbyło się omówienie wyników ankiety: