Zmarł Stanisław Hofman – zasłużony dla Gminy Piaseczno

1412
Stanisław Hofman
Stanisław Hofman / foto Anna Grzejszczyk

W dniu 24 stycznia 2024 r. zmarł Stanisław Hofman, postać niezwykle zasłużona dla naszej gminy, jeden z autorytetów w zakresie wiedzy o historii Piaseczna i okolic.

Stanisław Hofman, pochodzący z rodziny od pokoleń związanej z Piasecznem, urodził się 17 października 1949 r. Znany lokalnej społeczności przede wszystkim jako autorytet w dziedzinie wiedzy o historii Piaseczna i okolic i pasjonat wycieczek połączonych z historycznymi opowieściami.

Stanisław Hofman był licencjonowanym przewodnikiem turystycznym oraz instruktorem krajoznawstwa. Od lat oprowadzał wycieczki nie tylko po naszym regionie, ale po całym kraju. Za szczególną misję obrał sobie przybliżanie mieszkańcom historii Piaseczna i jego okolic. Wycieczki organizował początkowo pod szyldem PTTK oraz założonym przez siebie Klubie Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr”. Od kilku lat spacery historyczne prowadził pod patronatem Centrum Kultury w Piasecznie i Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz we
współpracy z Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej.

Swoją wiedzą o historii miasta i jego okolic dzielił się z innymi podczas wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkań z młodzieżą szkolną czy wydarzeń kulturalnych. Był również członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. dziedzictwa Piaseczna opiniującego działania Gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków. Był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna i twórcą Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Historii – nieformalnej grupy pasjonatów lokalnej historii.

Wytyczył również, opracował i zrealizował historyczne szlaki turystyczne w lasach chojnowskich – od Sękocina po Celestynów. Mieszkańcy Piaseczna, Góry Kalwarii i Konstancina-Jeziorny mogą kojarzyć charakterystyczne tabliczki opisowe, umieszczone na zabytkach, które również są jego dziełem.

Stanisław Hofman był także autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących historii regionu, takich jak „Subiektywny przewodnik – Tradycja Mazowsza powiat piaseczyński”, informator krajoznawczy „Nazwy miejscowe powiatu piaseczyńskiego” czy wydany w ubiegłym roku „Spacerownik piaseczyński”. Był również konsultantem historycznym przy wielu innych publikacjach dotyczących historii Piaseczna i okolic a także publikował artykuły w lokalnych czasopismach oraz brał udział w audycjach radiowych na temat turystyki na naszym regionie.

Stanisław Hofman wniósł bezcenny wkład w zachowanie wiedzy, świadomości historycznej i tożsamości Piaseczna. Za swoje osiągnięcia i działania na rzecz naszej małej ojczyzny w 2018 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Piaseczno”.