Zasłużony dla Gminy Piaseczno

6980
Awers medalu - Zasłużony dla Gminy Piaseczno
Awers medalu - Zasłużony dla Gminy Piaseczno
Małgorzata Szturomska
Od kilku lat z ogromną pasją i talentem przybliża mieszkańcom historię Piaseczna. Jej wkład w odszukiwanie, odkrywanie, a następnie popularyzowanie informacji i wiedzy o przeszłości Piaseczna jest nie do przecenienia. Każda opowieść – a ma ich w dorobku ponad 200 – to kopalnia wiedzy o naszym mieście, o jego mieszkańcach, którzy już odeszli, o miejscach, których już nie ma, o zdarzeniach, które minęły. (…) Więcej informacji w uzasadnieniu: 1520_L_2018 (pdf).
Stanisław Hofman
To jeden z autorytetów w zakresie wiedzy o naszym regionie. Od pokoleń związany z Piasecznem. Jest licencjonowanym przewodnikiem turystycznym (jedyny przewodnik po Piasecznie i Konstancinie) i instruktorem krajoznawstwa. Od lat oprowadza wycieczki nie tylko po naszym regionie, ale po całym kraju. Za szczególną misję obrał sobie przybliżanie mieszkańcom historii Piaseczna i jego okolic. (…) Więcej informacji w uzasadnieniu: 1521_L_2018 (pdf).
Marceli Ludwicki
Marceli Ludwicki
Był Radnym Rady Miejskiej w Piasecznie oraz delegatem do Sejmiku Warszawskiego. Najważniejszą jednak jego działalnością społeczną trwającą od końca lat 70-tych do dnia dzisiejszego są organizowane przez niego amatorskie turnieje tenisowe. Turniej Grand Prix Piaseczna w tenisie to najstarszy w Polsce turniej. (…) Więcej informacji w uzasadnieniu: 1522_L_2018 (pdf).
Andrzej Rutkowski
Andrzej Rutkowski
Był wieloletnim Radnym Rady Miejskiej w Piasecznie. Dzięki jego działalności w społecznych komitetach udało się wybudować sieć gazową w ul. Chopina oraz wybudować sieć wod-kan w południowym rejonie miasta. Był inicjatorem rozpoczęcia budowy nowych budynków komunalnych i socjalnych przy ul. Urbanistów w Piasecznie. Był także inicjatorem renowacji zaniedbanego Cmentarza Parafialnego. (…) Więcej informacji w uzasadnieniu: 1523_L_2018 (pdf).
Tadeusz Warsza
Tadeusz Warsza
Był wieloletnim Radnym Rady Miejskiej w Piasecznie. Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej a także Przewodniczącego Rady Miejskiej. Był członkiem Komitetu Budowy Hali Sportowej i Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 6 w Piasecznie a także współdziałał we wdrażaniu wielu kluczowych zadań inwestycyjnych gminy. Jest współzałożycielem Towarzystwa Rewitalizacji Grójeckiej Kolei Dojazdowej. Był jego pierwszym Prezesem. Obecnie jest wiceprezesem. Aktywnie zabiegał o naprawę szlaku i taboru. (…) Więcej informacji w uzasadnieniu: 1524_L_2018 (pdf).

 

Pobierz: Uchwała nr 1395_XLVI_2018 w sprawie ustanowienia godności Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno i Zasłużony dla Gminy Piaseczno (.pdf, 828 KB)