Zmiana organizacji ruchu ul. Saperów Poniatowskiego Lotników

1638
Zmiana organizacji ruchu Saperów Poniatowskiego Lotników

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi zastawiania ciągu pieszego przez pojazdy, 24 maja 2019 roku planujemy wprowadzić zmianę stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań: Saperów z Poniatowskiego oraz Lotników z Poniatowskiego.

Zmiana organizacji ruchu ul. Saperów Poniatowskiego Lotników

Na obydwu skrzyżowaniach, z uwagi na funkcjonowanie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h zostaną wprowadzone skrzyżowania równorzędne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Korekta oznakowania pionowego na Żytniej

Tego samego dnia wprowadzona zostanie również korekta pionowego oznakowania na ul. Żytniej. Na wlocie w Żytnią z Nadarzyńskiej oraz na wlocie w Żytnią z Jana Pawła, zostaną dodane znaki C-13/16 informujące o ciągu pieszo rowerowym. W sprzyjających warunkach atmosferycznych ciąg pieszo rowerowy zostanie dodatkowo oznaczony znakami poziomymi P-23 i P-26.