Zmiana organizacji ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

2238

W związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół na terenie Gminy Piaseczno”, w dniu 28 września 2020 roku od godzin porannych planowane jest stopniowe wprowadzanie zmian organizacji ruchu na ulicach w Zalesiu Górnym:

  • ul.Wisłockiego – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego oraz wyznaczeniem równoległych miejsc postojowych;
  • ul.Sarenki – odc. od ul. Lisie Jary do ul. Leśnych Boginek – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego oraz wyznaczeniem równoległych miejsc postojowych wraz z tzw. strefą Kiss&Ride, zabezpieczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Leśnych Boginek i Sarenki oraz przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie wjazdu na parking na teren szkoły. Ponadto z uwagi na konieczność zabezpieczenia pieszych uczestników ruchu za pomocą słupków wygrodzeniowych zostanie wykluczona możliwość parkowania na chodniku oraz w obrębie skrzyżowania na wysokości Kościoła.
  • ul. Białej Brzozy – dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego na odcinku od ul.Wiekowej Sosny do ul. Wisłockiego.

W związku z powyższym w dniu 28 września oraz najprawdopodobniej 29 września należy spodziewać się utrudnień spowodowanych wprowadzaniem ww. zmian. Prosimy o zwracanie uwagi na wprowadzaną nową organizacje ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu