Zmiana stawki za odbiór odpadów od 1 października 2020 r.

13330

Zgodnie z uchwałą podjętą 15 lipca 2020 roku od 1 października zmianie ulegnie stawka za odbiór odpadów od osób fizycznych na terenie gminy Piaseczno. Przez kolejny rok obowiązywała będzie stawka 36,38 zł od każdego mieszkańca za odbiór odpadów posegregowanych.

Podwyżka jest efektem zmian na rynku odpadów i nowych cen jakie zaproponowane zostały w przetargu przez firmy biorące w nim udział. Tym samym wysokość opłaty będzie porównywalna z tymi jakie obowiązują w innych gminach powiatu piaseczyńskiego, które wcześniej rozstrzygnęły swoje przetargi.

Zgodnie z ustawą system gospodarki odpadami w gminie musi się samofinansować. Dlatego globalna kwota za zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz dzielona jest na liczbę mieszkańców, co daje kwotę na jednego mieszkańca.

Schemat wyliczania opłaty za odpadyW tym roku wyodrębniony został przetarg na instalacje do utylizacji odpadów. Bowiem utylizacja i zagospodarowanie śmieci stanowi 70% kosztów całego systemu gospodarki odpadami. Różne frakcje odpadów, trafią do różnych instalacji, których oferty na daną frakcje były najkorzystniejsze. Samy odbiorem i wywozem odpadów nadal zajmowała będzie się miejska spółka PUK Piaseczno, ale koszt tej usługi stanowi jedynie ok. 24% wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Analizując oferty przetargowe wynika, że ostateczna kwota wyniesie ok. 38 zł od osoby, jednak zgodnie z przepisami mieszkaniec bezpośrednio może być obciążony kwotą nie większą niż 36,38 zł. Różnica w cenie pokryta zostanie z innych dochodów gminy.

– Gospodarka odpadami, w dzisiejszych realiach i stanie prawnym jest wyjątkowo niewdzięcznym tematem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Zgodnie z przepisami realizuje go gmina, która koordynuje proces odbioru odpadów od mieszkańców i ustala opłaty, a niestety jako samorząd nie mamy wpływu na składowe kosztów, czyli m.in. wpływu na ceny jakie obowiązują na instalacjach przetwarzających odpady. Czekamy też, kiedy w końcu producenci będą współodpowiadać za zagospodarowanie odpadów, których jak na razie całkowity koszt spada niestety na konsumentów – dodaje burmistrz.

Przewidziana została zniżka dla osób kompostujących BIO odpady w wysokości 2,90 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Utrzymana została też zniżka 30% dla rodzin wielodzietnych.

– Pamiętać musimy, że przy coraz bardziej restrykcyjnych przepisach, jedynym naszym narzędziem do stabilizacji cen, jest prawidłowa segregacja – podkreśla burmistrz.  Obowiązują bowiem różne stawki za zagospodarowanie różnych frakcji odpadów. Jeśli wyrzucamy np. szklaną butelkę do odpadów zmieszanych, to w konsekwencji płacimy za nią 3 razy więcej, niż gdybyśmy wyrzucili ją do opakowania ze szkłem. Niestety statystyki za 2019 rok pokazują, że jest to wciąż duży problem. W sektorze nr III, czyli zabudowie wielomieszkaniowej, ponad 70% tonażu śmieci to odpady zmieszane. – Dopóki nie zmienimy tej tendencji trudno oczekiwać korzystnych cen w kolejnych latach. Będziemy w związku z tym coraz bardziej restrykcyjni, i będziemy kontrolować jak mieszkańcy segregują śmieci – ostrzega burmistrz Daniel Putkiewicz.

Link do sesji z 15 lipca 2020 r.: www.youtube.com/watch?v=-4P0zbzPbKg
Prezentacja do pobrania: zmiana stawki za odbiór odpadów od 1 października (.pdf)

Prezentacja ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Informacja powiązana tematycznie: zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.