plakat

Na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 będzie można zagłosować od 21 do 30 września 2022 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy gminy Piaseczno zdecydują, na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu.

Choć w tym roku zniknął dotychczasowy podział projektów na „miękkie” i „twarde”, to podobnie jak w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego złożono projekty dotyczące różnych sfer życia gminy. Pojawiły się między innymi projekty proekologiczne, sportowe, kulturalne, projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także te, których celem jest wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe nasadzenia czy urządzenia.

Weryfikacja projektów

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli możliwość składania projektów ze swoimi pomysłami przez trzy tygodnie, od 15 czerwca do 6 lipca br. Do urzędu wpłynęły 73 projekty, z czego pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskało 36 z nich.
W pierwszym etapie weryfikacji 7 projektów zostało odrzuconych z powodu braków formalnych. Następnie, w ramach kontroli merytorycznej, eksperci z poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek gminnych dokonali szczegółowej weryfikacji pozostałych projektów między innymi poprzez analizę ich zgodności z prawem, analizę ich wykonalności technicznej, sprawdzenie, czy projekty mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, czy nie są sprzeczne z dokumentami programującymi rozwój miasta i gminy Piaseczno (w tym ze strategiami), a także poprzez ustalenie wysokości kosztów realizacji projektów z uwzględnieniem doświadczenia gminy.

W wyniku tego postępowania 30 projektów uzyskało negatywną ocenę merytoryczną. Zgodnie z regulaminem pomysłodawcom przysługiwało prawo odwołania się od negatywnej decyzji. Z tej możliwości skorzystało trzech autorów projektów. Wskutek rozpatrzenia odwołań jeden projekt został zakwalifikowany do kolejnego etapu, a dwa odwołania odrzucono. Jeden z pozytywnie ocenionych projektów został wycofany przez autora. Łącznie pod głosowanie mieszkańców poddanych zostanie więc 36 projektów. Ich szacunkowa wartość wynosi niecałe 2 mln zł.

Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

2 września br. podczas transmisji online odbyło się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Tym samym projekty otrzymały oficjalną numerację, która obowiązywać będzie na kartach do głosowania.

losowanie numerów dla projektów z udziałem burmistrza, który wyciąga losy ze szklanej kuli. W tle tablica korkowa i koordynator przyczepiający do niej kartki z nazwami projektów

Głosowanie

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 21–30 września 2022 r. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno bez względu na wiek. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich realizację.

Serdecznie zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.bo.piaseczno.eu. Głosować można także za pomocą tradycyjnych kart papierowych, wrzucając wypełnioną kartę do urny w jednej z poniższych lokalizacji:

– Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5;
– Biblioteka Główna – Multicentrum, ul. Jana Pawła II 55;
– Filia Biblioteki Publicznej w Złotokłosie, ul. 3 Maja 30;
– Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3;
– Punkt Biblioteczny w Kamionce, ul. Główna 42;
– Filia Biblioteki Publicznej w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A.

Przypominamy, że w przypadku głosującego będącego osobą małoletnią do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Co ważne, głosujący może oddać głos tylko jeden raz. W przeciwnym razie wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za nieważne.

Poniżej lista projektów, które znajdą się w tym roku na kartach do głosowania:

1. Silent Disco Potańcówki Międzypokoleniowe
2. Gminny Dzień Seniora 2023 Piaseczno
3. Badanie stóp dzieci klas 1-6 w Gminie Piaseczno
4. Tydzień pierwszej pomocy w Głoskowie
5. Badanie FMS dzieci uprawiających sport w wieku 8-14 lat
6. Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat – informacje dla rodziców i specjalistów
7. Jednodniówka “Piaseczno 60+”
8. Nakrętkowe Serce
9. Piaseczno Bieg Kobiet
10. Akademia Przyjaciół Drzew. Co nam dają drzewa? Cykl wydarzeń edukacyjnych.
11. TABLICE HISTORYCZNE – Oryginalne MAPY HISTORYCZNE Piaseczna – punkty z przezroczystymi tablicami oraz opisem
12. Aktywny senior nie tylko w mieście – gimnastyka dla seniorów, prowadzona na obszarach podmiejskich/wiejskich gminy Piaseczno
13. Spowalniacze ruchu na ulicy Mokrej w Henrykowie-Uroczu
14. Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu
15. Potańcówki w Józefosławiu
16. Fit senior
17. Poidła dla Józefosławia
18. Piaseczno Track Cup
19. Laboratorium robotyki
20. Stop smog! Drzewa, kwiaty, ozdobne rośliny antysmogowe – nasi sprzymierzeńcy w walce o czyste powietrze.
21. Budowa sceny z zadaszeniem na placu przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym.
22. Plac zabaw i teren rekreacyjny Stacja Złotokłos z historią w tle
23. Cień na placach zabaw
24. Wydanie książki – „My w czasie i historii – wspomnienia instruktorów i Komendantów Hufca ZHP Piaseczno.”
25. Stojaki na rowery w Zalesiu Górnym
26. Bezpieczny pieszy – doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie
27. Siłownia plenerowa w Chylicach.
28. Koncert rockowy w Piasecznie
29. Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie gminy Piaseczno
30. Festiwal gier planszowych
31. Uczeń w spektrum autyzmu – spotkania psychoedukacyjne dla dzieci, rodziców i specjalistów
32. 125 lat Grójeckiej Kolei Wąskotorowej – fotograficzny wehikuł czasu.
33. Roztańczone spotkania z muzyką analogową
34. SP Józefosław – nowa nawierzchnia (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim
35. Turniej Tańca Sportowego “Move With Love”
36. 125 lat Grójeckiej Kolei Wąskotorowej – wystawy w wagonie Galerii Mobilnej Kolejowej.

GŁOSOWANIE NA STRONIE: BO.PIASECZNO.EU