Związek Inwalidów Wojennych

4712
Logo Związku Inwalidów Wojennych
Logo Związku Inwalidów Wojennych

ul. Szkolna 6
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 70 27
dyżur w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 9.30-12.00

Prezes – Jerzy Dusza. Celem związku jest kultywowanie tradycji walki o niepodległość kraju.