Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji składają Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz Zastępcy Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak i Robert Widz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczycielom i pracownikom oświaty
życzenia
wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu
oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji
składają Burmistrz Daniel Putkiewicz
oraz
Zastępcy Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak
i Robert Widz