100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

1581

18 maja 2020 roku przypada 100. lecie urodzin wielkiego Polaka, uznanego przez kościół katolicki za świętego – papieża Jana Pawła II.

W minionych latach tłumnie gromadziliśmy się na piaseczyńskim rynku, by uczcić ważne daty związane z Janem Pawłem II. Tysiące osób zgromadziło się spontanicznie w 2005 roku kiedy odszedł od nas Ojciec Święty. Rok później, w 2006 roku już w sposób zorganizowany obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci, gdy na piaseczyńskim rynku zgromadziło się co najmniej 10 tysięcy osób. Celebrowaliśmy także beatyfikację Jana Pawła II w 2011 roku oraz jego kanonizację w 2014 roku. Były to podniosłe wydarzenia, a towarzyszyła nam w nich Arka Noego i jej niezapomniane koncerty poświęcone papieżowi.

W tym roku pandemia uniemożliwiła nam organizację wydarzenia związanego z setną rocznicą urodzin Wielkiego Polaka, ale papież Jan Paweł II obecny jest w sercach wielu mieszkańców, jego pamięć jest też uwidoczniona w przestrzeni publicznej. Jedna z głównych ulic w Piasecznie nosi imię Jana Pawła II, a w centralnym punkcie miasta u zbiegu ulicy Puławskiej i Jana Pawła stoi „Krzyż Papieski”, zaś obok, na ścianie budynku parafialnego wyeksponowane są tablice z sentencjami Karola Wojtyły. Jedna z piaseczyńskich szkół, Gimnazjum nr 2 nosiła zaszczytne imię Jana Pawła II, dziś formalnie szkoła ta nie istnieje, gdyż została zlikwidowana na skutek reformy oświaty. Od lat organizowane są u nas natomiast konkursy plastyczne i polonistyczne związane z życiem Karola Wojtyły, organizowany jest też corocznie Bieg Papieski.Poniżej umieszczamy materiał przygotowany przez Związek Miast Polskich:

18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, późniejszy student polonistyki, robotnik, niedoszły karmelita bosy, ksiądz, biskup, kardynał i papież. Człowiek, który zmienił historię II połowy XX wieku.

Wadowice, Kraków, Rzym, Niegowić, znowu Kraków i wreszcie Watykan – to główne miasta na drodze Jego życia. Odwiedził całą Polskę: przede wszystkim jako najbliższy współpracownik Prymasa Tysiąclecia, ale także jako rozmiłowany w pięknie świata wędrowiec, kajakarz i narciarz, wreszcie jako Papież – Pielgrzym.

Posadowił na trwałych fundamentach kościół krakowski, a jako jeden z najwybitniejszych ojców Soboru Watykańskiego II miał ważny udział w kształcie m.in. konstytucji Gaudium et spes („o Koś­ciele w świecie współczesnym”). Jego szczególną rolę w ugruntowaniu dorobku Soboru przypom­niał ostatnio Benedykt XVI w swoim, jakże osobistym liście na setne urodziny Św. Jana Pawła II.

Ileż niezwykłych momentów i przeżyć kojarzy się z Jego życiem i działalnością – całe tomy o tym napisano. Warto tu wspomnieć film Krzysztofa Zanussiego, zrobiony dla zagranicy tuż po wyborze, zatytułowany „Z dalekiego kraju”. Ważne są też bardziej współczesne świadectwa tych, którzy byli blisko Niego: Wandy Półtawskiej („Beskidzkie rekolekcje”) oraz papieży – Benedykta XVI i Franciszka.

Pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku (znakomity film dokumentalny Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „Pielgrzym”: www.youtube.com);

„Solidarność”, a zwłaszcza papieska msza św. 12 czerwca 1987 r. na gdańskiej Zaspie (film IPNtv: www.youtube.com);

Biały Marsz w Krakowie 17 maja 1981 roku, po zamachu z 13 maja (film dokumentalny Archiwum Narodowego w Krakowie: www.youtube.com);

Żałoba narodowa po śmierci Jana Pawła II, 3-8 kwietnia 2005 roku (film Testament Jana Pawła II, ilustrowany zdjęciami z pogrążonego w żałobie Krakowa: www.youtube.com).

Warto – wystarczy pół godziny – obejrzeć poruszający dokument, którego tytuł stanowią słowa wy­powiedzia­ne w 1999 r. w Gliwicach: „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”, swoisty skrót wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski (www.youtube.com).

W wielu miastach Polski odbywają się dzisiaj liczne wydarzenia poświęcone 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Niektóre z nich rozpoczęły się wcześniej, a inne potrwają przez kolejne tygodnie i miesiące. Więcej informacji: www.centrumjp2.pl

Pełna treść informacji Związku Miast Polski: www.miasta.pl