Webinaria dla przedsiębiorców

2599

Elementem wsparcia dla przedsiębiorców w ramach projektu Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK są WEBINARIA, które realizowane są z ekspertami w zakresie prawa, podatków, zarządzania, finansów, marketingu i innych dziedzin. Do dziś zorganizowanych zostało 25 webinariów. Wszystkie dotychczasowe webinaria dostępne są po rejestracji na portalu www.firmyrodzinne.eu

21 maja 2020 roku w godz. 11:00-12:30 odbędzie się webinarium na temat: Spotkania rodziny – niewykorzystany potencjał?

Każda rodzina właściciela firmy rodzinnej, dysponuje potencjałem, który w zależności od sposobu “zagospodarowania”, może stać się dla firmy generatorem wartości dodanej albo źródłem potencjalnych problemów. Jak pokazuje praktyka krajów rozwiniętych, w których firmy rodzinne zdążyły już zgromadzić wielopokoleniowe doświadczenia, istotnym czynnikiem, warunkującym realizację pierwszego z ww. scenariuszy, jest sprawnie funkcjonujący system ładu rodziny. System ten zapewnia efektywne “zarządzanie” rodziną. Podstawowym jego celem jest budowa spójności i jedności interesów oraz potrzeb wszystkich jej członków, w stosunku do rodzinnego przedsiębiorstwa.

Spotkanie poprowadzą:

dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert w dziedzinie firm rodzinnych oraz ładu korporacyjnego. Współredaktor i autor pierwszego w Polsce podręcznika „Ład korporacyjny” oraz podręcznika „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (Wydawnictwo Poltext), który otrzymał w 2019 r. nagrodę Economicus w kategorii najlepszy poradnik. Autor pierwszej na rynku polskim publikacji poświęconej problematyce nadzoru w firmach rodzinnych („System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe”, Wydawnictwo Poltext). Autor blisko 100 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce firm rodzinnych oraz kwestiom nadzoru korporacyjnego, a zwłaszcza funkcjonowania rad nadzorczych i struktur systemu ładu rodziny. W chwili obecnej jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniu sukcesji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie rodzinnej. Uczestnik wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Nauk Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Tomasz Budziak – Ekspert Przedsiębiorczości Rodzinnej, Sukcesji i Rozwoju Kompetencji. Specjalista integrujący finanse ze znajomością mechanizmów rządzących biznesami rodzinnymi. Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Od 1990 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający KBA – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (pozycja 9. na świecie w 2018). Certified Management Consultant. Licencjonowany Księgowy. Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Członek organów nadzorczych firm rodzinnych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Autor licznych publikacji i wypowiedzi w mediach na temat sukcesji w biznesie rodzinnym, wycen przedsiębiorstw oraz biznesu rodzinnego. Uczestnik procesu legislacyjnego ustawy o zarządzie sukcesyjnym z ramienia Inicjatywy Firm Rodzinnych. SPECJALIZACJA: firmy rodzinne, due diligence, wyceny, business start-up.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARIUM: ifr.clickmeeting.com


21 maja 2020 roku w godz.: 14:00-16:00 Konfederacja Lewiatan wraz z CRIDO zaprasza na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana nt.: Tarcza Antykryzysowa i Finansowa – praktyczne doświadczenia z procesów pozyskiwania wsparcia

Która to teraz Tarcza?, Czy to już jest uchwalone?, Czy Tarcza Finansowa oznacza to samo, co Antykryzysowa?, Jestem dużym przedsiębiorcą, czy mogę liczyć na dofinansowanie z PFR?, Na jakie wsparcie mogą liczyć średni przedsiębiorcy?, Jaka jest definicja średniego przedsiębiorcy?, Kto jest ostatecznie zwolniony z ZUS? – to tylko niektóre z pytań, na które w ostatnich tygodniach odpowiadamy naszym klientom. Zamieszanie jest duże i trudno się dziwić, ostatnie tygodnie to mnogość różnego rodzaju działań legislacyjnych, zapowiedzi nowych programów pomocowych dla przedsiębiorców, ale także dezinformacji. Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium, na którym przeprowadzimy Państwa przez ustrukturyzowaną wiedzę na temat mechanizmów wsparcia w ramach dostępnych obecnie programów pomocowych wspierających przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, dzieląc się praktycznymi doświadczeniami z procesów pozyskiwania wsparcia.

1. Podczas webinaru postaramy się przedstawić i wyjaśnić:
• czym jest Tarcza Antykryzysowa (1.0 – 4.0) i opowiedzieć o możliwościach dofinansowania wynagrodzeń (tzw. 40-40-20) oraz dostępnych rozwiązaniach w zakresie podatków, w tym odroczeniach płatności podatków (rozłożeniu na raty, umorzeniu), uldze B+R czy IP Box;
• czym jest Tarcza Finansowa – przedstawić „mapę” kluczowych jej narzędzi (PFR, BGK, ARP), status ich przygotowania oraz beneficjentów (duże firmy, MŚP, mikro przedsiębiorców);
• praktyczne trudności w ubieganiu się o subwencje i finansowanie z PFR oraz opowiedzieć na co zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób ubiegających się o subwencje i finansowanie;
• na jakie finansowanie może liczyć duży, średni i mały przedsiębiorca w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.
2. Krótki opis celu szkolenia i korzyści dla uczestnika
Przekazanie ustrukturyzowanej wiedzy na temat mechanizmów wsparcia w ramach dostępnych obecnie programów pomocowych wspierających przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Podzielenie się praktycznymi doświadczeniami z procesów pozyskiwania wsparcia z różnych programów. Odpowiedź na najbardziej nurtujące obecnie przedsiębiorców pytania.
3. Do kogo przede wszystkim skierowane jest szkolenie?
Właściciele i osoby zarządzające firmami. Członkowie zarządów i kadra menadżerska odpowiedzialna za zarządzanie płynnością finansową firm. Pracownicy nadzorujący kwestie prawne, finansowe i księgowe w organizacjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARIUM:  online.ikongres.pl

Na webinaria zaprasza Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.